SBM B
New

SBM - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sigorta sektörü verilerinin tek merkezde toplanarak verileri güvenlikli bir şekilde saklamak, sektörün sağlıklı fiyatlama yapabilmesi için güvenilir, anlamlı bilgi ve istatistik sunmak, suistimallerin önlenerek sigorta sistemine olan güveni artırmak ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesine yardımcı olmak için kurulan SBM - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi için sosyal medya yönetiminin yanı sıra kurguladığımız strateji ve özgün içerikleri ile iletişimi gerçekleştiriyoruz.

Verdiğimiz Hizmetler;
Strateji, Sosyal Medya Yönetimi, Tasarım, Raporlama, Topluluk Yönetimi, Yaratıcı Proje Kurgulama, Motion Design, Reklam Yönetimi, Reklam Stratejisi